Stiftelse

En stiftelse är en typ av juridisk person, som till skillnad från föreningar och bolag, varken har medlemmar eller ägare. Stiftelsen äger i princip sig själv, brukar man säga. Stiftelsen förvaltar en ekonomisk förmögenhet, som en eller flera fysiska eller juridiska personer har avsatt för ett särskilt ändamål. Många stiftelser delar aktivt ut delar av sin förmögenhet genom olika typer av bidrag. SBS Manager™ erbjuder ett komplett stöd för denna process. Här hittar du artiklar om det.