blogg

Vi digitaliserar vidare – välkommen Allmänna Barnhuset!

Digitaliseringen av stiftelser fortsätter och idag hälsar vi Allmänna Barnhuset välkomna till SBS Manager™.

Vi digitaliserar vidare  – välkommen Allmänna Barnhuset!

Vi behöver nog inte nämna att det är högt tempo på kontoret just nu. Redan den 9 juni öppnar Stiftelsen Allmänna Barnhuset nästa ansökningsperiod och till dess ska en installation av den senaste versionen av ansökningssystemet SBS Manager™ vara på plats.

Stiftelsen grundades så tidigt som 1633 och var då Sveriges första barnhus. Från att ha varit barnhem övergick stiftelsen senare till att bygga upp den första fosterbarnsverksamheten i Sverige och i dagsläget ligger verksamhetens tyngdpunkt vid att genom forskning och kunskapsspridning stärka barn i utsatta livssituationer. Varje år delar Allmänna Barnhuset ut cirka 3,8 miljoner kronor till socialt inriktad barn- och ungdomsforskning.

Vi hälsar Allmänna Barnhuset välkomna till SBS Manager™ och tackar för förtroendet!

Ämnen

Stiftelse