blogg

Uppgraderat ansökningssystem till Sparbanksstiftelsen Nya

Sparbanksstiftelsen Nya har en lång relation till oss och var bland de första att digitalisera sitt ansökningsflöde med SBS Manager™. Nu tar de steget till SBS Manager™ 3.0.

Uppgraderat ansökningssystem till Sparbanksstiftelsen Nya

Vi ställde tre frågor till Jan Dahlberg, verkställande tjänsteman på Sparbanksstiftelsen Nya, om den nya generationen av vårt ansökningssystem och verksamhetsstöd.

1. Varför väljer ni att uppgradera ert ansökningssystem till SBS Manager™ 3.0?

Det var hög tid att uppgradera. Vi var först ut på plan i början av 2006 och har sedan dess inte gjort några större justeringar.

2. Vad är ditt intryck av SBS Manager™ 3.0 utifrån det du hittills sett?

Jag är överraskad av att det skett en sådan utveckling av det system som vi var med och lade grunden till. I takt med att digiPlant fått nya kunder och därmed också nya kravställare har SBS Manager™ utvecklats i en omfattning som jag inte hade förväntat mig.

3. Vilka skillnader tror du det blir för er hantering av ansökningar jämfört med i nuvarande version?

Flexibiliteten som systemet ger till att kunna anpassa efter egna krav och önskemål.

Ämnen

Stiftelse