tillämpningar

Digitala nomineringsprocesser

SBS Manager™ erbjuder ett väl utvecklat stöd för nomineringar som genom fortsättningsansökningar enkelt kan konverteras till stipendiater eller bidragstagare.

Digitala nomineringsprocesser

Under tio års tid och i nära kontakt med bidragsgivande organisationer har SBS Manager™ utvecklats till ett beprövat ansökningssystem rikt på erfarenhet. SBS Manager™ revolutionerar din nomineringsprocess utan att introducera nya krångliga arbetssätt, allt med stora vinster i effektivitet och kvalitet.

SBS Manager™ hanterar såväl enstaka som flera parallella ansökningsflöden. Ärendehantering baserat på digitala blanketter, återrapportering, olika instanser för bedömning och beslut, dialogen med sökande – allt anpassas efter er så att ni känner igen er arbetsprocess. Den drastiska förändringen i effektivitet, tillgänglighet och kvalitet är däremot en revolution. En revolution för alla typer av bidragsgivning.

 • Extern kunskap
  Delegera anpassade ansökningar till sakkunniga eller granskargrupper för expertutlåtanden och få kommentarer direkt in i beslutsprocessen.
 • Hög säkerhet
  Datakommunikation mellan klient och server krypteras och skyddar känslig information. Sökandes identitet säkerställs och kommunikationsvägar till sökande verifieras.
 • Kvalitet
  Endast kompletta ansökningar av god kvalitet når beslutsgrupperna. Varje del i systemet är optimerat för effektivitet och tillgänglighet. Välj arbetssätt utifrån vad som är mest effektivt för stunden.
 • Kontroll
  Detaljerad och flexibel rättighets- styrning. God överblick av många ärenden och möjlighet att återlämna ärende för komplettering. Uppföljning med återrapporteringskrav.
 • Framtidssäkrat
  Verksamheten framtidssäkras med standardiserad ärendehantering. Kunskap förs enkelt vidare till organisationens nyckelpersoner. Digitalisering innebär säker datalagring med back-up.
 • Effektivt
  Hantera ärenden, rättigheter och kommunikation mot sökande buntvis. Exportera statistik, ansökningar och attesteringslistor med få klick.
 • Integration
  Export av data till externa affärssystem kan automatiseras, till exempel mot bank för utbetalningar av beviljade medel.
 • Skräddarsytt
  Systemet har flerspråksstöd och flexibla flöden som anpassas i varje tillämpning. Användarkonton får rätt behörighet utifrån roller hos varje organisation.
 • Statistik och historik
  Tillgång till utförlig statistik som kan kravställas obegränsat. Se t.ex. bidrag fördelat på kategori, geografiskt läge, till en viss sökande eller under en viss tidsperiod.

Ämnen

Stiftelse