tillämpningar

Digitala forskningsanslag

SBS Manager™ erbjuder brett stöd för såväl enklare som mer avancerade forskningsanslag. Plattformen innehåller väl utvecklade lösningar för fleråriga budgetar inklusive automatiska påslag, hantering av löntagare och stipendiater liksom för löpande fortsättningsansökningar bundna till kontinuerlig rapportering.

Digitala forskningsanslag

Under tio års tid och i nära kontakt med bidragsgivande organisationer har SBS Manager™ utvecklats till ett beprövat ansökningssystem rikt på erfarenhet. SBS Manager™ revolutionerar din bidragsprocess utan att introducera nya krångliga arbetssätt, allt med stora vinster i effektivitet och kvalitet.

SBS Manager™ hanterar såväl enstaka som flera parallella ansökningsflöden. Ärendehantering baserat på digitala blanketter, återrapportering, olika instanser för bedömning och beslut, dialogen med sökande – allt anpassas efter er så att ni känner igen er arbetsprocess. Den drastiska förändringen i effektivitet, tillgänglighet och kvalitet är däremot en revolution. En revolution för alla typer av bidragsgivning.

 • Extern kunskap
  Delegera anpassade ansökningar till sakkunniga eller granskargrupper för expertutlåtanden och få kommentarer direkt in i beslutsprocessen.
 • Hög säkerhet
  Datakommunikation mellan klient och server krypteras och skyddar känslig information. Sökandes identitet säkerställs och kommunikationsvägar till sökande verifieras.
 • Kvalitet
  Endast kompletta ansökningar av god kvalitet når beslutsgrupperna. Varje del i systemet är optimerat för effektivitet och tillgänglighet. Välj arbetssätt utifrån vad som är mest effektivt för stunden.
 • Kontroll
  Detaljerad och flexibel rättighets- styrning. God överblick av många ärenden och möjlighet att återlämna ärende för komplettering. Uppföljning med återrapporteringskrav.
 • Framtidssäkrat
  Verksamheten framtidssäkras med standardiserad ärendehantering. Kunskap förs enkelt vidare till organisationens nyckelpersoner. Digitalisering innebär säker datalagring med back-up.
 • Effektivt
  Hantera ärenden, rättigheter och kommunikation mot sökande buntvis. Exportera statistik, ansökningar och attesteringslistor med få klick.
 • Integration
  Export av data till externa affärssystem kan automatiseras, till exempel mot bank för utbetalningar av beviljade medel.
 • Skräddarsytt
  Systemet har flerspråksstöd och flexibla flöden som anpassas i varje tillämpning. Användarkonton får rätt behörighet utifrån roller hos varje organisation.
 • Statistik och historik
  Tillgång till utförlig statistik som kan kravställas obegränsat. Se t.ex. bidrag fördelat på kategori, geografiskt läge, till en viss sökande eller under en viss tidsperiod.