i praktiken

Digitalisering av Sveriges största stiftelseförvaltare

SEB är Sveriges största stiftelseförvaltare. digiPlant har tecknat ett ramavtal med SEB för att digitalisera merparten av de bidragsgivande stiftelserna som de administrerar.

Digitalisering av Sveriges största stiftelseförvaltare

Ansökningssystemet SBS Managers™ enterpriseinstallation har kapacitet att klara av 100 000-tals ansökningar och SEB kan sköta hela sin ansökningshantering i systemet – från beredning till extern bedömning, rapportering och statistik. Enterpriseinstallationen av SBS Manager™ möjliggör samförvaltning av en mängd ansökningsflöden i samma installation. Den ger också SEB möjlighet att erbjuda sina stiftelsekunder en attraktiv, säker och välanpassad digitalisering där den enskilde stiftelsen kan erbjudas full insyn i sina ansökningsflöden.