tillämpningar

Digitalt hantering av behövandestöd

SBS Manager™ erbjuder ett väl utvecklat stöd för ombudsansökningar där den behövande kan få hjälp av exempelvis god man, socialsekreterare eller en vän. Ansökningarna kan sedan legitimeras genom digitala signaturer för högsta säkerhet.

Digitalt hantering av behövandestöd

Under tio års tid och i nära kontakt med bidragsgivande organisationer har SBS Manager™ utvecklats till ett beprövat ansökningssystem rikt på erfarenhet. SBS Manager™ erbjuder flera möjligheter att hantera behövandestöd med de utmaningar det innebär.

SBS Manager™ hanterar såväl enstaka som flera parallella ansökningsflöden. Ärendehantering baserat på digitala blanketter, återrapportering, olika instanser för bedömning och beslut, dialogen med den sökande – allt anpassas efter er så att ni känner igen er arbetsprocess.

 • Extern kunskap
  Delegera anpassade ansökningar till sakkunniga eller granskargrupper för expertutlåtanden och få kommentarer direkt in i beslutsprocessen.
 • Hög säkerhet
  Datakommunikation mellan klient och server krypteras och skyddar känslig information. Sökandes identitet säkerställs och kommunikationsvägar till sökande verifieras.
 • Kvalitet
  Endast kompletta ansökningar av god kvalitet når beslutsgrupperna. Varje del i systemet är optimerat för effektivitet och tillgänglighet. Välj arbetssätt utifrån vad som är mest effektivt för stunden.
 • Kontroll
  Detaljerad och flexibel rättighetsstyrning. God överblick av många ärenden och möjlighet att återlämna ärende för komplettering. Uppföljning med återrapporteringskrav.
 • Framtidssäkrat
  Verksamheten framtidssäkras med standardiserad ärende- hantering. Kunskap förs enkelt vidare till organisationens nyckelpersoner. Digitalisering innebär säker datalagring med back-up.
 • Effektivt
  Hantera ärenden, rättigheter och kommunikation mot sökande buntvis. Exportera statistik, ansökningar och attesteringslistor med få klick.
 • Integration
  Export av data till externa affärssystem kan automatiseras, till exempel mot bank för utbetalningar av beviljade medel.
 • Skräddarsytt
  Systemet har flerspråksstöd och flexibla flöden som anpassas i varje tillämpning. Användarkonton får rätt behörighet utifrån roller hos varje organisation.
 • Statistik och historik
  Tillgång till utförlig statistik som kan kravställas obegränsat. Se t.ex. bidrag fördelat på kategori, geografiskt läge, till en viss sökande eller under en viss tidsperiod.