Branscher och uppdrag

Nyckelfunktioner

Medborgarportal

En samlad publik yta för alla e-tjänster – högsta tillgänglighet för medborgaren.

E-tjänstebyggare

Utveckla och driftsätt nya e-tjänster snabbt och enkelt utan programmering.

Målstyrning (SLA)

Sätt regler för handläggningstid på flödesnivå med tidslarm för enkel prioritering.

Integrerbart

Initiera ansökningar direkt från den befintliga webbplatsen och använd datan i andra system.

Skalbart

Bygg och driftsätt tjänster i den takt det passar organisationen och budgeten.

Tillgängligt

Möt målgruppen på det språk eller med de tekniska anpassningar som krävs för en hög tillgänglighet.

Våra paketeringar

Våra lösningar för offentliga verksamheter finns i fyra olika utföranden – från enstaka tjänster till central plattform.

SBS Manager™ – Cloud Cloud
Ett snabbt och enkelt steg till digitalisering för den mindre organisationen eller kansliet.

SBS Manager™ – Cloud+ Cloud+
Digitalisering för dig som har byggt en organisation kring din ansökningshantering.

SBS Manager™ – Stand-alone Stand-alone
Vår vanligaste leveransform. Privat installation med stora möjligheter till anpassning.

SBS Manager™ – Enterprise Enterprise
Storskalig drift för organisationer med många flöden eller i återförsäljningssyfte.

CloudCloud+Stand-aloneEnterprise
Ärendehantering
Beslut
Rapportering
Meddelanden
Budgethantering
Utbetalningshantering
Statistik
Extern granskning
Språkstöd
Personlig kontaktperson
Klustring av organisationer
Anpassade ansökningsblanketter
Anpassade rapportmallar
Anpassade kommunikationsmallar
Anpassad design
Egen server
Anpassad beslutsprocess
Max. antal administratörer15ObegränsatObegränsat
Max. antal sökandenObegränsatObegränsatObegränsatObegränsat
Max. antal ansökningarObegränsatObegränsatObegränsatObegränsat
Supportportal
E-postsupport
Telefonsupport1 timme/månad
8-17 vardagar
5 timmar/månad
8-17 vardagar
Enligt avtal
--
Onlineutbildningar
Personlig utbildning
Administrativ inloggning med e-legitimation (Krav) (Krav)
Avancerad inloggningTillval
E-signering av ansökningar
Automatiska registeruppslag
NotisstödE-postE-postE-post och SMSE-post och SMS

 

Kontakta oss för pris
 

Kontakta oss

Kontakta oss för pris
 

Kontakta oss

Kontakta oss för pris
 

Kontakta oss

Kontakta oss för pris
 

Kontakta oss

* Observera att endast utvalda tjänster finns att tillgå i formatet Cloud och Cloud+. Priserna anges per användare.
Alla priser är exklusive moms och avser ett avtal om 12 månader.