blogg

Sparbanksstiftelsen Lidköping digitaliserar med SBS Manager™

Det är dags att välkomna ytterligare en Sparbanksstiftelse till SBS Manager™. Denna gång är det Sparbanksstiftelsen Lidköping som inom kort kommer kunna sköta ansökningsprocessens alla delar i ett och samma system.

Sparbanksstiftelsen Lidköping digitaliserar med SBS Manager™

Bättre överblick och enklare uppföljningar var några av huvudanledningarna till att Sparbanksstiftelsen Lidköping började se sig om efter ett digitalt ansökningssystem.

– Vi ville få bättre grepp om historiken och kunna följa de som söker återkommande. Det ger oss ett bättre beslutsunderlag och även högre säkerhet, säger Sture Kjell, verkställande tjänsteman på stiftelsen.

Säkrad kontinuitet

Organisationen är liten och att öka digitaliseringen är också ett sätt att säkra kontinuiteten vid exempelvis personalbyten.

– Med ett digitalt system loggas allt och man kan följa ärendena över tid. Att kunna få support har också varit viktigt av samma anledning, det säkrar kontinuiteten när nya personer tar över handläggningen.

Stiftelsen har även tidigare använt en digital blankett, men som krävt en del administrativt arbete. Bland annat har bilagor skickats separat via e-post och därmed behövt hanteras och matchas med ansökan manuellt. Inom kort kommer dock allt från ansökan till administration med bland annat bedömning och uppföljning kunna ske inom samma system. En lösning som bidrar med både ökad effektivitet och säkerhet för såväl sökande som administratörer.

220 miljoner kronor på 20 år

Stiftelsen delar varje år ut medel till lokala projekt med syftet att bidra till ett starkare näringsliv, bättre utbildning, mer forskning och fler upplevelser inom kultur och idrott, som utövare eller publik. Sedan år 2000 har Sparbanksstiftelsen medverkat i finansieringen av olika projekt med cirka 220 miljoner kronor.

Vi hälsar Sparbanksstiftelsen Lidköping varmt välkomna till SBS Manager och den heldigitala världen!