i praktiken

”Det känns som rena paradiset”

Både ansökningsperioden och styrelsearbetet är numera digitalt hos Ragnar Söderbergs stiftelse. Vi var nyfikna på hur vårt ärende- och ansökningssystem upplevts så vi ställde fem frågor om SBS Manager™ och samarbetet med oss till VD Kjell Blückert.

”Det känns som rena paradiset”

1. Är du nöjd hittills?

– Ja, det måste jag säga att jag är.


2. Vad är de största skillnaderna i årets arbete jämfört med förra?

– Det är många skillnader. Den stora skillnaden är att allt är mer översiktligt och hanterbart. Vi slipper den stora pappersmängden. Och det här med att göra sökningar och snabbt få fram uppgifter när man sitter i ett sammanträde, framförallt för budgeten; nu kan vi alltmedan sammanträdet pågår snabbt få fram olika alternativ och jämföra.
Sen blir vi inte lika sårbara med ett digitalt system. Jag erfor själv svårigheten med att hitta enkla svar när jag kom hit. Jag fick leta bland tusen papper. Den dagen då nya människor kommer och ska fortsätta stiftelsens arbete, ja, då nns det ett fungerande arkiv. Ett sådant stöd är ovärderligt för en liten orga- nisation som vår.

Kjell pausar och sammanfattar sedan sitt eget svar. – Så det är framförallt två saker. Det ena är att ansökningsprocessen blivit lättare att hantera. Det andra är att det här kan fungera som ett arkiv så att vi blir mindre sårbara.


3. Vilka förväntningar hade ni inför digitaliseringen av er verksamhet?

– Jag hade just de här förväntningarna. Jag har tidigare erfarenheter av liknande system så det har ju jämförts en del. Man kan väl säga att jag inte haft anledning att längta tillbaka till andra system. Det är väl så vilket system man än har att man ser för- och nackdelar. Vad vi särskilt uppskattat med ert system är användarvänligheten för alla inblandade.


4. Du har i princip redan besvarat frågan om förväntningarna infriats

– Ja. Och det är inte bara artighet att jag säger så. Det kostar för mycket för att vi ska ha råd att vara artiga, säger Kjell och skrattar. Du kan skriva att det är ett ärligt svar. Ja, det känns som rena paradiset i jämförelse med pappershanteringen.
Med de orden känner vi oss mer än nöjda men Kjell fortsätter:
– Sen är vi väldigt nöjda med samarbetet, krävande och kritiska som vi är. Vi kommer fortsätta att samar- beta med er och göra vissa utvecklingar. Det är först när man jobbar i ett system som man ser precis hur man vill ha det.


5. Ni delar ut stjärnor till era ärenden så till sist måste jag fråga; hur många stjärnor vill du ge SBS Manager™?

– Menar du av de fem? Ja, det är alltid svårt att sätta högsta betyget, säger Kjell och skrattar igen. Vi säger så här: Vi utdelar fyra stjärnor i väntan på utvecklingar som leder till fem stjärnor.

Vi tackar Kjell Blückert, Ragnar Söderbergs stiftelse, för de glädjande orden.