Branscher och uppdrag

Uppdragsgivare

Möt våra uppdragsgivare med ett och samma mål – effektiv ärendehantering. Här visar vi ett axplock av dem.

SEB
Swedbank
Lunds Universitet
Region Skåne
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Sparbanken Skåne
Cancerfonden
KK-stiftelsen
PRI Stiftelsetjänst
Ragnar Söderbergs stiftelse
Sparbanksstiftelsen 1826
Sparbanksstiftelsen Finn
Sparbanksstiftelse Färs & Frosta
Sparbanksstiftelsen Nya
Sparbanksstiftelsen Sjuhärad
Sparbanksstiftelsen Skåne
Sparbanksstiftelsen Söderhamn
Södra Forskningsstiftelse
Svenska Skolan i London
Diabetesfonden