SEB
Swedbank
Lunds Universitet
Region Skåne
Sparbanken Skåne
Apotekarsocieteten
Cancerfonden
Konstnarsnämnden
KK-stiftelsen
PRI Stiftelsetjänst
Börje Salmings ALS-stiftelse
Ragnar Söderbergs stiftelse
Svenska sällskapet för medicinsk forskning
Iris Förvaltning
ICLD
Sparbanksstiftelsen 1826
Sparbanksstiftelsen Finn
Sparbanksstiftelse Färs & Frosta
Sparbanksstiftelsen Lidköping
Sparbanksstiftelsen Sjuhärad
Sparbanksstiftelsen Skåne
Sparbanksstiftelsen Söderhamn
Södra Forskningsstiftelse
SpareBank 1 østfold-Akershus
Diabetesfonden
Svenskt Friluftsliv
Stiftelsen Allmänna Barnhuset