SEB
Lunds Universitet
Region Skåne
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Sparbanken Skåne
Cancerfonden
KK-stiftelsen
PRI Stiftelsetjänst
Ragnar Söderbergs stiftelse
Svenska sällskapet för medicinsk forskning
Sparbanksstiftelsen 1826
Sparbanksstiftelsen Finn
Sparbanksstiftelse Färs & Frosta
Sparbanksstiftelsen Nya
Sparbanksstiftelsen Lidköping
Sparbanksstiftelsen Sjuhärad
Sparbanksstiftelsen Skåne
Sparbanksstiftelsen Söderhamn
Södra Forskningsstiftelse
Svenska Skolan i London
Diabetesfonden