Efter flera år inom stiftelsesfären har vi fått en gedigen insikt i och kunskap om ansökningsprocessens alla moment. I kombination med vår kompletta plattform SBS Manager™ blir vi en snabb och kostnadseffektiv resurs för ditt kansli. Upplägg och omfattning på insatserna styrs naturligtvis av era behov och kan varieras över tid. Bland våra befintliga uppdrag har vi idag både löpande helhetsåtaganden där vi står för hela kansliverksamheten liksom snabba tidsbundna uppdrag under intensiva perioder då det behövs en extra insats.

Exempel på tjänster

Förberedelser

Färdigutvecklad plattform baserat på över tio års erfarenhet av målgruppen.

Support

Färdigutvecklad plattform baserat på över tio års erfarenhet av målgruppen.

Beredning

Färdigutvecklad plattform baserat på över tio års erfarenhet av målgruppen.

Kommunikation

Färdigutvecklad plattform baserat på över tio års erfarenhet av målgruppen.

Utbetalning

Färdigutvecklad plattform baserat på över tio års erfarenhet av målgruppen.

Uppföljning

Färdigutvecklad plattform baserat på över tio års erfarenhet av målgruppen.