Utbildning och support

Efter flera år inom stiftelsesfären har vi fått en gedigen insikt i och kunskap om ansökningsprocessens alla moment. I kombination med vår kompletta plattform SBS Manager™ blir vi en snabb och kostnadseffektiv resurs för ditt kansli. Upplägg och omfattning på insatserna styrs naturligtvis av era behov och kan varieras över tid. Bland våra befintliga uppdrag har vi idag både löpande helhetsåtaganden där vi står för hela kansliverksamheten liksom snabba tidsbundna uppdrag under intensiva perioder då det behövs en extra insats.

Exempel på tjänster

Förberedelser

Vi förbereder ansökningsperioden; ställer in öppnings- och stängningstider och ser till att rätt blanketter finns tillgängliga.

Support

Vi kan vara både administratörer och sökande behjälpliga med support såväl före, under och efter ansökningsperioden.

Beredning

Vi kan göra en första hantering och sortering av inkomna ansökningar som underlättar för administratörernas vidare arbete.

Kommunikation

Vi sköter kommunikationen med de sökande via meddelandefunktionen i systemet. Det kan gälla såväl belsut som frågor under ansökningsprocessen.

Utbetalning

Vi sköter registreringen av utbetalda summor och hanterar utbetalningsrutiner med bank.

Uppföljning

Vi följer upp ansökningsperioderna och sköter bland annat återrapportering och statistik.