Utbildning och support

Exempel på innehåll

Perioder

Lär dig hur hanteringen av perioder fungerar; öppning, stängning och andra inställningar.

Beredning

En guidning i de olika delarna som ingår i ansökninsgprocessens beredningsarbete.

Granskning och bedömning

En guidning i hur du hanterar gransknings- och bedömningsarbetet i systemet.

Beslutshantering

Här lär du dig bland annat att hantera avslag och beviljanden.

Utbetalningar

Här ges en guidning i hur utbetalningar kan utföras och registreras på olika sätt.

Arbete med listor

Här ges en guidning med exempel på hur funktionella listor kan underlätta administrationen.