blogg

Nya sponsorer och stiftelser till SBS Manager

Bland våra senaste kunder har vi digitaliserat flöden för såväl sponsring som stiftelsebidrag. Den här gången kan vi presentera och hälsa en Sparbank och två Sparbanksstiftelser varmt välkomna till SBS Manager.

Nya sponsorer och stiftelser  till SBS Manager

Att verka för sparsamhet och för att sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas är målet för Sparbanksstiftelsen Varberg. Stiftelsens utdelningar ska främja näringsliv, forskning, utbildning, idrott och kultur företrädesvis inom Varbergs Sparbanks verksamhetsområde.

Sparbanksstiftelsen Alingsås har som huvudsaklig uppgift att bevara och utveckla sparbanksidén. Stiftelsen ska bidra till att dess verksamhetsområde utvecklas, vilket de gör genom att driva utvecklingsprojekt tillsammans med andra aktörer och genom att lämna bidrag till näringsliv, forskning, utbildning, idrott och kultur.

Sparbanken Alingsås har som riktlinje att en del av vinsten ska återinvesteras i deras fyra kommuner. Banken ska sponsra breda och folkliga verksamheter som når många människor i närområdet. Lokala kultursatsningar och ett rikt lokalt föreningsliv är en viktig del i verksamhetsområdet varför de gärna sponsrar verksamheter inom kultur och idrott. 

Vi ser fram emot att följa utvecklingen av de digitala processerna och vill återigen hälsa varmt välkomna till digiPlant och SBS Manager.