tillämpningar

E-tjänster för skola och barnomsorg

En digitalisering inom skola och barnomsorg kan innebära en enorm effektivisering för såväl kommunala verksamheter som medborgare.

E-tjänster för skola och barnomsorg

Med ett digitalt ärendehanteringssystem kan ansökningsbaserade samhällsfunktioner inom skola och barnomsorg effektiviseras både i tid och ekonomi. Snabbare, smidigare handläggning med en enklare kommunikationsväg till medborgarna, kontroll på svarstider och säkerställd fakta genom realtidsuppslag mot andra myndigheter. Därtill full trygghet och maximal säkerhet tack vare integrering av e-legitimation.