tillämpningar

E-tjänster för boende och miljö

E-tjänster för boende och miljö är en effektivitetsfaktor för såväl medborgare som myndigheter. SBS Manager™ erbjuder snabbare och smidigare ärendehantering med möjlighet till enkel kommunikation och uppföljning.

E-tjänster för boende och miljö

Med ett digitalt ärendehanteringssystem kan samhällsfunktioner rörande boende och miljö effektiviseras både i tid och ekonomi. Snabbare, smidigare handläggning med en enklare kommunikationsväg till medborgarna, kontroll på svarstider och säkerställd fakta genom realtidsuppslag mot andra myndigheter. Därtill full trygghet och maximal säkerhet tack vare integrering av e-legitimation. Signering av dokument och liknande kan dessutom göras av flera personer, vilket underlättar vid ansökningar av exempelvis bostadsrättsförening med många inblandade sökande.