i praktiken

Ansökningssystem för Nationella kvalitetsregister

“SBS Manager™ gör det möjligt att koordinera, samordna och administrera dina ansökningsprocesser. Utvecklingspotentialen är obegränsad” säger kunden själv.

Ansökningssystem för Nationella kvalitetsregister

Nationella kvalitetsregister är en avdelning inom SKL som tar in patientinformation för att förbättra vårdkvaliteten i Sverige. Ett 90-tal register söker årligen anslag för att driva sina kvalitetsarbeten. Processen från ansökan till uppföljning är mycket komplex. De sökte därför ett stabilt och säkert system som kunde täcka hela processen.

Med ansökningssystemet SBS Manager™ har de nu effektiv ansökningshantering, digital hela vägen från ansökan till beslut och uppföljning. Fördelarna är många: Automatisk statistik och historik, högre kvalitet på inkomna ansökningar och särskilt anpassade bedömningsverktyg.

Läs mer om ansökningssystemet SBS Manager™