tillämpningar

Digital signering

Att skriva under ansökningar i samband med att ansökan lämnas in är ett smidigt sätt att effektivisera de interna processerna samtidigt som användarna upplever stora fördelar.

Digital signering

Om e-legitimation används för digital signering uppnås så kallad Avancerad elektronisk signatur (signering). Enligt §17 i signaturlagen kan en sådan anses motsvara en egenhändig underskrift på papper.

Signeringstjänsten kan även användas för andra identiteter än e-legitimation om kravet på kvalificerad elektronisk signatur inte finns.