tillämpningar

E-tjänster för omsorg och socialt stöd

En digitalisering inom omsorg och social samhällssektor kan innebära en enorm effektivisering för såväl medborgare som organisationer.

E-tjänster för omsorg och socialt stöd

Med ett digitalt ärendehanteringssystem kan försörjningsstöd och andra ansökningsbaserade samhällsfunktioner effektiviseras både i tid och ekonomi. Snabbare, smidigare handläggning med en enklare kommunikationsväg till medborgarna, kontroll på svarstider och säkerställd fakta genom realtidsuppslag mot andra myndigheter. Därtill full trygghet och maximal säkerhet tack vare integrering av e-legitimation.