tillämpningar

Inloggningsmetoder

De inloggningsmetoder och signeringsmetoder man erbjuder ska vara attraktiv för användaren – det vill säga enkla. Vi tillgodoser de flesta behov.

Inloggningsmetoder

Exempel på inloggningsmetoder i SBS Manager™

 • BankID/Mobilt BankID
 • Freja eID
 • Facebook
 • Federationer som Swamid, Skolfederation och Sambi
 • Gsuite
 • Kundunik CA (certifikat)
 • LinkedIn
 • Microsoft AD/ADFS
 • Mobilt SITHS/EFOS
 • SAML 2.0
 • SITHS/EFOS
 • Twitter

Metoder/tekniker för tvåfaktorsinloggning

 • App för smartphones och surfplattor.
 • Dold tvåfaktor (via webbläsaren).
 • Engångslösenord via sms.
 • Engångslösenordstokens (kod som visas i en display, i en engångsdosa).
 • Google Authenticator.
 • VårdID (SITHS i smartphone med mjukt certifikat).
 • YubiKey/Feitian.
 • Säkerhetsnyckel.

Utöver ovanstående så kan vilken identitet som helst användas för inloggning eftersom tjänsterna använder en så kallad federativ arkitektur. D.v.s. har du en lokal identitet i ett system som ska användas så kan tjänsten enkelt integreras med den.