tillämpningar

Automatiska notifieringar

Notifieringar i SBS Manager™ gör att du bibehåller kontrollen över det som händer i din ärendehantering utan att vara inloggad i plattformen eller vara i närheten av datorn.

Automatiska notifieringar

Notifieringar erbjuds från och med version 3.11

  • Publika och administrativa notiser
  • Detaljerad styrning av administrativa notiser
  • Av/på för publika notiser
  • Notiser via e-post och SMS

Mer specifikt kan SBS Manager™ informera dig om när du tilldelas en ny uppgift, får nya ansökningar, när någon delar med sig av eller förändrar dokument, kalenderhändelser, nyheter, perioder, sökning, rapporter, kommentarer eller när alla granskare är färdiga med sina genomgångar, anmäler jäv. Du kan till och med få veta om en eller flera ansökningar tagit för lång tid att hantera i förhållande till organisationens krav eller målsättningar baserat på SBS Managers smarta SLA-stöd.

Dina sökanden kan notifieras om ansökningar som inte lämnats in, rapporteringskrav, återlämning av ansökan, beslut, meddelanden och få mottagningskvitton.