tillämpningar

E-tjänster för näringsliv och arbete

Effektivisera och kvalitetssäkra ärende- och ansökningsbaserade verksamheter med ett enda system.

E-tjänster för näringsliv och arbete

Med SBS manager™ kan i princip all ärende- och ansökningshantering digitaliseras. Plattformen lämpar sig väl för områden inom näringsliv och arbete såsom livsmedel, servering, barnomsorg, skola, företagande, miljöhantering med mera.

Via systemet kan verksamheter registrera och hantera bland annat ansökningar, anmälningar och rapporter. Handläggningen blir snabbare och smidigare med en enklare kommunikationsväg till medborgarna. Du får kontroll på svarstider och säkerställd fakta genom realtidsuppslag mot andra myndigheter. Därtill full trygghet och maximal säkerhet tack vare integrering av e-legitimation. Signering av dokument och liknande kan dessutom göras av flera personer, vilket underlättar vid ansökningar av exempelvis bostadsrättsförening med många inblandade sökande.

En effektiv och kvalitetssäkrad lösning för både slutanvändare och administratör.