Säkerhet

En viktig fråga för digitaliserande verksamheter och deras användare är säkerhet och om man verkligen vågar lita på digitala system. I takt med den ökade digitaliseringen har kraven på säkerheten också höjts. Vi tar säkerhet och integritet på största allvar och samlar här våra artiklar i ämnet.