blogg

Digital signering – ett säkrare val

För många har den handskrivna signaturen länge varit det mest autentiska och säkraste sättet att underteckna ett avtal. Nu har dock papper och penna fått stryka på foten för de digitala motsvarigheterna – i många fall både säkrare, smidigare och effektivare.

Digital signering – ett säkrare val

Numera har de flesta koll på vad Bank ID är och många använder det så gott som dagligen. Från att ha mött viss skepsis har digital signering idag bevisats vara en säker och smidig lösning för att sköta allt från internetbank, myndighetsärenden till olika inloggningar.

Säkert och effektivt

I takt med att användningen av digitala system har ökat och kommit att ersätta pappersblanketter och handskrivna ansökningar har även utvecklingen av de digitala signaturerna gått framåt. Fördelarna med e-signeringen är flera, både ur ett juridiskt och praktiskt perspektiv. Som administratör slipper man pappersarbetet som vanliga dokument för med sig. Användare i form av exempelvis medborgare eller kunder förväntar sig smidiga lösningar och kräver en hög nivå på service och teknisk tillgänglighet. Med en digital lösning underlättas arbetet både för den som signerar och den som tar emot signaturen.

Hög spårbarhet

Med Bank ID och digital signering försvinner även problem med borttappade lösenord och därigenom också en stor del av de vanligaste supportärendena. Dessutom medföljer alltid information om vilken maskin som använts; IP-nummer, datum, personnummer, namn och utfärdaren av den digitala ID-handlingen. Spårbarheten är därför hög vilket ytterligare garanterar säkerheten. Du kan också hämta in signaturer från flera parter i en en ansökan/handling, vilket är en stor vinst i tid och effektivitet.

Är du intresserad av att veta mer om hur digitala signaturer kan användas för just din verksamhet? Kontakta vår Sales manager Jonas Karlberg så berättar han mer.