tillämpningar

Automatisk avidentifiering av personuppgifter

Volymen data som hanteras i digitala system växer lavinartat samtidigt som reglerna kring hantering av personuppgifter blir allt hårdare. SBS Manager drar det stora lasset.

Automatisk avidentifiering av personuppgifter

Sedan version 3.5 av SBS Manager™ har funktionalitet för att markera områden i ansökningsblanketter som potentiellt kan innehålla känslig data erbjudits. Data som identifierar första, andra eller tredje person, data som beskriver känsliga scenarion eller kanske kontaktinformation.

Markeringen av data har tre funktioner

  • Datan krypteras automatiskt vid lagring.
  • Datan kan manuellt destrueras av behörig administratör.
  • Data kan automatiskt destrueras baserat på uppfyllda affärsvillkor, exempelvis att en privatperson har tilldelats ett negativt beslut.

Funktionen skapar i kombination med SBS Managers stöd för digital signering en kraftfull kontroll i förhållande till den nya personuppgiftslagen GDPR.