blogg

eIDAS – europeiska medborgare ska erbjudas inloggning

eIDAS handlar kort och gott om alla offentliga verksamheter och deras systemleverantörer med e-tjänster måste kunna erbjuda inloggning med e-legitimation även för europeiska medborgare. Alla offentliga verksamheter som erbjuder e-tjänster till medborgare behöver göra en anslutning till eIDAS innan 29 september 2018. Med SBS Manager blir anslutningen enkel.

eIDAS – europeiska medborgare ska erbjudas inloggning

Den 29 september 2018 införs det nya lagkravet om att offentlig sektor måste kunna erbjuda europeiska användare inloggning med deras nationella identiteter. Om man idag erbjuder e-tjänster med inloggning med e-legitimation blir det alltså lag på att erbjuda samma tjänster för utländska medborgare.

Läs mer på E-legitimationsnämndens webbplats.

För kommuner och andra offentliga verksamheter

För att uppfylla lagen behöver era systemleverantörer anpassa sig till den nya lagen. Ni behöver också lägga till eIDAS som ett alternativ till BankID vid inloggning. 

Att göra

Kontakta oss att implementera stöd för eIDAS. Gå igenom era e-tjänster och bedöm vilka som ska vara möjliga för utländska medborgare att använda. Det kan till exempel vara att söka sophantering för utländska medborgare som äger fastigheter i er kommun.