blogg

Ny funktionalitet i SBS Manager™ 3.13

Senaste versionen av SBS Manager™ har nyligen lanserats. Fokus har lagts på att förenkla och förädla flera av systemets viktigaste funktioner.

Ny funktionalitet i SBS Manager™ 3.13

Inför lanseringen av vår senaste version har vi lyssnat på kunder, användare och inte minst tagit hänsyn till den uppdaterade lagstiftningen kring integritet och lagring av personuppgifter. Resultatet är nya effektiviserande funktioner och en ännu högre anpassningsmöjlighet till rådande regelverk. Här presenterar vi ett axplock av nyheterna.

  1. En fristående attesteringsfunktionalitet har tillförts. Det finns nu möjlighet att bjuda in personer som enbart ska använda SBS Manager™ för att attestera. Funktionaliteten finns enkelt tillgänglig i ett eget perspektiv och användaren behöver således inga förkunskaper i systemet. 
  2. Sökande har fått möjlighet att digitalt rekvirera pengar via Bank ID. Signering sker med personnummer och baserat på rekvisitionen kan ett automatiskt underlag för utbetalning skapas. Oerhört effektivt, tillgängligt och framförallt säkert.
  3. Utökad avidentifieringsfunktion har tillförts. Möjligheten att markera känsliga data har förädlats.  De kan nu ges en femgradig klassificering med anpassade tidsintervall för borttagning. Detta innebär att man enklare mer säkert kan följa rådande GDPR-lagstiftning och dess olika krav på lagring av olika uppgifter.

Vill du få mer teknisk information om uppdateringarna i senaste versionen? Kontakta Jonas Karlberg så hjälper han dig.