Integritet

Säkerhet och integritet är två ord som blir allt mer besläktade med varandra. Allt tydligare lagar stiftas för att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter samtidigt som kraven på säkerheten i digitala system ökar för att kunna upprätthålla detta. Vi tar detta på största allvar i vår utveckling och samlar här våra artiklar i ämnet.