blogg

SBS Manager 3.11

Nu är den äntligen här, version 3.11 av SBS Manager™. En version fullpackad med spännande nyheter som effektiviserar din ärendehantering, granskning och vardag.

SBS Manager 3.11

Sammanfattat innehåller SBS Manager 3.11 förbättringar inom dessa områden.

 • Förbättrad granskning
 • Publika och administrativa notifieringar
 • Snabbmeddelanden
 • Stöd för digital signering av ansökningar
 • Interna ansökningsflöden
 • Integrerade installationer
 • Stöd för inhämtning av vetenskapliga publikationer från SwePub och PubMed
 • Förbättrat språkstöd i systemmeddelanden.
 • SLA-stöd

 

Lite mer detaljerat

 

Förbättrad granskning

 • Omladdning av enstaka ärenden från granskningsläge istället för hela listan som tidigare.
 • Historik i granskningsläge.
 • Bättre indikation om granskningsstatus i den grundläggande listan.
 • Sortering i förenklad vy.

 

Publika och administrativa notifieringar

 • Detaljerad styrning av administrativa notiser
 • Av/på för publika notiser
 • Notiser via e-post och SMS (option)

 

Snabbmeddelanden (tvåvägskommunikation knutet till en ansökan)

 • Enstaka ärenden.
 • Masshantering.
 • Integrerat vid tilldelning av exempelvis rapporteringstillfälle.

 

Stöd för digital signering av ansökningar

 • Signering av sökande.
 • Signering av namngivna firmatecknare/förmyndare/ägare etc.

 

Interna ansökningsflöden

 • Flöden endast tillgängliga för administratörer.
 • Blanketter endast tillgängliga för administratörer i publika perioder.
 • Identifiering av ”sökande” baserat på administratörskonto.
 • Autentisering i linje med övrig policy.

 

Integrerade installationer

 • Nationell placering av data i förhållande till PuL.
 • Integration av befintliga installationer.
 • En inloggning (SSO).

 

Stöd för inhämtning av vetenskapliga publikationer från SwePub och PubMed

 • Realtidssökning baserat på författare.
 • Fritt val av publikationer för sökande.

 

E-postverifiering av kontakter angivna i ansökningar

 • Verifiering av samtliga kontakter som kan användas för kommunikation i samband med handläggning.
 • Dubbelt angiven e-postadress
 • Verifiering via e-post

 

Förbättrat språkstöd i systemmeddelanden.

 • Lokaliserade e-postmeddelanden
 • Lokaliserade notiser.

 

SLA

 • Stöd för styrning och notifiering gällande handläggningstider.
 • Tillämpas per organisation.
 • Ställbara handläggningstider, gränsvärden/larmtider.

 

Eviga perioder (perioder kan sättas upp utan slutdatum).

 

Diverse gränssnittsförbättringar.

 

Diverse prestandaförbättringar.