Förvaltning

I Sverige finns det drygt 16 000 stiftelser. Många av dessa har inte möjlighet eller viljan att hantera den egna kansliverksamheten, varför det finns många små och stora verksamheter som förvaltar stiftelser. SBS Manager™ Enterprise erbjuder en dynamisk plattform för stiftelseförvaltning där varje verksamhet tilldelas sin avgränsade yta, process, grafiska identitet och mycket mer. Här samlar vi artiklar om förvaltning med hjälp av SBS Manager™.