blogg

Metadata – skräddarsydd data som standard

Metadata är en av de största nyheterna på länge SBS Manager. Det är en unik möjlighet för våra kunder att bygga och anpassa mallar för bland annat beslut, användarkonton och rapporter.

Metadata – skräddarsydd data som standard

Med metadata är det möjligt för varje organisation att specialanpassa vilken information som ska hämtas in och på vilket sätt. Exempelvis kan den sökande redan vid skapandet av sin profil lämna uppgifter som med automatik hämtas till ansökningarna som denne skapar. Det kan effektivisera ansökningsförfaranden i sammanhang där en sökande frekvent ansöker eller har ett behov av att löpande underhålla ett CV eller forskarprofil som automatiskt ska adderas till respektive ansökan.

Anpassad data och bättre sökbarhet

Metadata möjliggör också för verksamheten att märka upp ansökningar med mer information än det som har samlats in från den sökande. På så vis kan varje verksamhet utöka sina möjligheter till mer specificerade sökningar, detaljerade exporter och utbyten med andra system. Som användare av SBS Manager har man därmed möjlighet att anpassa systemet till sin egen verksamhet på ett plan som tidigare inte varit möjligt utan programmeringsinsatser. 

Standard från och 3.18

Funktionaliteten ingår som standard  från och med version 3.18. Vilken omfattning och nivå på användningen av metadata är naturligtvis helt upp till varje organisation att avgöra. 

Våra specialister hjälper självklart gärna till med rådgivning för hur funktionaliteten kan användas bäst för just er organisation.

Tveka inte att kontakta oss vid fler frågor eller för en demo.