blogg

Visma.net – integration för automatisk utbetalning och bokföring

Nu finns Digiplant SBS Manager® tillgängligt i Visma App Store för integration med Visma.net. Integrationen erbjuder en automatiserad och sömlös process för utbetalning och bokföring av beviljade stipendier och bidrag.

Visma.net – integration för automatisk utbetalning och bokföring

Visma.net är ett affärssystem för större organisationer som är startklart i sitt grundutförande, men som kan anpassas efter specifika behov. Ekonomi är kärnan i plattformen med avancerade verktyg för redovisning, ekonomistyrning, avstämning, valutahantering, periodisering, budget, momshantering och mycket mer.

Integrationen mellan plattformarna bygger på ett insticksprogram till Digiplant SBS Manager. Funktionen är 100% standardiserad och baseras på Digiplant SBS Managers befintliga utbetalningshantering och leverantörsreskontra i Visma.net.

Nyckelfunktioner tillsammans med Visma.net

  • Automatiserad process för utbetalning och avprickning av beviljade stipendier och bidrag.
  • Minimalt antal manuella moment.
  • Hög kvalitet, säkerhet och riskminimering.
  • Automatisk bokföring.
  • Automatiska verifikat och avvikelserapporter till controllers och administratörer.
  • Snabb och komplett uppsättning som leds av projektedare från Digiplant.

Automatisk utbetalning, bokföring och rapportering 

Insticksprogrammet kompletterar Digiplant SBS Managers funktioner för digitala rekvisitioner som i kombination med Visma.net kan skapa helautomatiserade utbetalningsflöden baserat på rekvisitioner, utbetalningar, avprickningar och återrapporteringskrav. Insticksprogrammet ger även möjligheter till bl.a. rapportering av dagsaktuell reskontra, skuldsättning och balansräkning. 

För bokföring kan exempelvis leverantörsklasser, koddelar och leverantörer/mottagare anpassas och etableras efter verksamhetens behov.

Mer information och beställning

Läs mer om Visma.net

Läs mer om integrationen i Visma App Store.

Läs Digiplants release notes för insticksprogrammet (kräver kundinloggning).

För mer information och beställning; kontakta Jonas Nilsson, 0739-40 00 64 alternativt jonas.nilsson@digiplant.se