blogg

Fortnox – integration för snabb utbetalning och bokföring

Nu har vi lanserat den andra generationen insticksprogram för Fortnox. Integrationen erbjuder en automatiserad och sömlös process för utbetalning, bokföring och avprickning av beviljade stipendier och bidrag.

Fortnox – integration för snabb utbetalning och bokföring

Fortnox erbjuder smarta funktioner hjälper organisationen med allt från bokföring och fakturering. Med kopplingar till samtliga av Sveriges största banker digitaliserar och automatiserar Fortnox in- och utbetalningar. Integrationen mellan plattformarna bygger på ett insticksprogram till Digiplant SBS Manager. Funktionen är 100% standardiserad och baseras på Digiplant SBS Managers befintliga utbetalningshantering och Fortnox leverantörsreskontra.

Nyckelfunktioner tillsammans med Fortnox

  • Automatiserad process för utbetalning och avprickning av beviljade stipendier och bidrag.
  • Minimalt antal manuella moment.
  • Hög kvalitet, säkerhet och riskminimering.
  • Automatisk bokföring.
  • Automatiska verifikat och avvikelserapporter till controllers och administratörer.
  • Snabb och komplett uppsättning som leds av projektedare från Digiplant.

Automatisk utbetalning, bokföring och rapportering 

Insticksprogrammet kompletterar Digiplant SBS Managers funktioner för digitala rekvisitioner som i kombination med Fortnox kan skapa helautomatiserade utbetalningsflöden baserat på rekvisitioner, utbetalningar, avprickningar och återrapporteringskrav. Insticksprogrammet ger även möjligheter till bl.a. rapportering av dagsaktuell reskontra, skuldsättning och balansräkning. 

För bokföring kan exempelvis projekt, kostnadsställen och leverantörer/mottagare anpassas och etableras efter verksamhetens behov.

Mer information och beställning

Läs mer om Fortnox.

Läs Digiplants release notes för insticksprogrammet (kräver kundinloggning)

För mer information och beställning; kontakta Jonas Nilsson, 0739-40 00 64 alternativt jonas.nilsson@digiplant.se