blogg

Pandemin belyser behovet av ökad digital delaktighet

Med pandemin har vi sett hur avgörande såväl digital kompetens som tillgång till digitala verktyg är för medborgarnas delaktighet i samhället. Många och bra åtgärder har tillkommit under kort tid men än finns mer att göra, konstaterar Post- och telestyrelsen i en ny rapport.

Pandemin belyser behovet av ökad digital delaktighet

Under det senaste året har digitaliseringens utvecklingstakt ökat rejält. Pandemin har fört med sig nya behov och för att lokalisera något gott i eländet kan man konstatera att de snabba förändringar som skett med hjälp av digitalisering ger ett bra utgångsläge för fortsatt förändring.

Post- och telestyrelsen (PTS) lämnade i mitten av januari en rapport till regeringen de beskriver och analyserar den digitala omställningen i en rad samhällssektorer, och ger förslag på fortsatta åtgärder.

– Den omställning vi upplevt under 2020 har varit snabb och plötslig, vilket drivit på stora och snabba förändringar med hjälp av digitala verktyg och tjänster. Situationen ger oss en unik möjlighet att utifrån det vi lärt oss fortsätta ta tillvara digitaliseringens möjligheter, säger Dan Sjöblom, PTS generaldirektör.

Digital kompetens och tillgång till verktyg

Med pandemin har vi sett vikten av såväl digital kompetens som tillgång till digitala verktyg för medborgarnas delaktighet i samhället. Att kunna utföra tjänster, få tillgång till digitala kommunikationsvägar och delta i digital undervisning har blivit grundläggande behov för stora delar av befolkningen. Myndigheten konstaterar dock i sin rapport att det fortfarande inte är möjligt för alla att få tillgång till och använda e-identifiering, vilket är en förutsättning för digital delaktighet. 

Stora och snabba steg mot ett mer digitalt samhälle har tagits, med det finns fortfarande en hel del som kan förbättras. Enligt oss finns stora behov av förenklande verktyg och vår förhoppning och strävan är att de digitala upplevelserna ska bli mer sömlösa och nå flera. Säkerheten och tekniken finns, men vi behöver också fortsätta informera och lyfta fram dem för att göra dem tillgängligare för fler ändamål.

En gedigen lista över rekommenderade åtgärder har lämnats till regeringen av PTS och omfattar flera sektorer och perspektiv. Hela deras kartläggning och analyser finns att läsa på PTS webbplats.

Källa: https://www.pts.se/