faktakoll

Frågorna som hjälper dig till en lyckad digitalisering

Ställ rätt frågor till din leverantör av digitala ansökningssystem för att digitaliseringen ska gynna er ekonomiskt och administrativt samt leda till god tillgänglighet för användarna.

Frågorna som hjälper dig till en lyckad digitalisering

En stabil leverantör har bra svar på följande frågor

  • Väljer ni säker teknik och hur kommer framtidssäkringen in i bilden?
  • Är det enkelt att göra framtida ändringar i systemet utan stora merkostnader?
  • Hur mycket vet ni om vad organisationer med ansökningsflöden har gemensamt och vad som skiljer dem åt?
  • Kan ni visa tidigare byggda tillgängliga webblösningar utöver att prata om begreppet?
  • Hur förmedlar ni dignitet, position och visioner och förvaltar vår verksamhets grundidé med era designval?
  • Är det självklart för er att tillhandahålla support och utbildning? Finns det referenser och utbildningsmaterial?

De här kontrollfrågorna kommer från vårt white paper i ämnet digitalisering “Allt har sin tid. Digitalisering är nu ett realistiskt alternativ för organisationer med ansökningsflöden”. I det kan du läsa mer om vilka krav du bör ha på ett modernt ansökningssystem när det gäller säkerhet, flexibilitet och tillgänglighet.

Ladda ner vår e-bok ”Det digitala kansliet” här till höger, helt gratis.