blogg

Förbättrad granskningsvy i kommande version

I takt med att granskningen blivit allt mer avancerad har också behovet av utveckling inom granskningsvyn blivit större. I den kommande versionen av SBS Manager har ett flertal förbättringar gjorts med fokus på effektivitet och med stor hänsyn till användarvänligheten även på mindre skärmar.

Förbättrad granskningsvy i kommande version

Volymen frågor som ställs till en och samma granskare har ökat rejält, samtidigt som granskningen sker på allt mindre skärmar. För att bättre möta dessa förutsättningar har dispositionen av innehållet gjorts om och bygger från och med version 3.16 på tre kolumner. En kolumn för underlaget som bedöms, en kolumn för granskningsfrågor och en för navigation. Den nya dispositionen är responsiv för att fokusera på de viktigaste delarna även på de minsta skärmarna. En tydlig vinst är att den nya dispositionen ger utrymme för kommentarer i samband med läsningen så att granskaren kan föra anteckningar och ta del av andras delade anteckningar. Funktionen bygger på SBS Managers tidigare kommentarsfunktion och kan därför effektivt rättighetsstyras för läsning och/eller redigering över olika roller och perspektiv.

Version 3.16 beräknas vara redo för lansering under senare delen av juni och kan börja levereras under tidig höst. Vill du veta mer om versionen eller boka din uppgradering – tveka inte att kontakta vår Sales Manager Jonas Karlberg.