blogg

Vi rullar ut SBS Manager 3.16

Vår senaste version av SBS Manager är nu tillgänglig för leverans. Stort fokus har lagts på att förädla och förenkla bland annat granskningsvyn.

Vi rullar ut SBS Manager 3.16

Till exempel har responsiviteten i granskningsvyn förbättrats och anpassats även för de minsta skärmarna. Funktionalitet för anteckningar i samband med läsningen har tillförts och man kan som granskare välja att göra dessa antingen privata eller dela dem med andra handläggare. 

Möjligt att dölja information vid granskning

SBS Managers blanketter tillförs i denna version möjligheten att dölja enstaka fält och fältgrupper vid granskning. Granskning fokuserar ofta på vissa delar av en ansökans innehåll, samtidigt som annan information måste samlas in av administrativa, juridiska eller statistiska skäl. Med den nya funktionen som döljer vissa uppgifter möjliggörs att granskning kan ske utan exponering av personinformation för att motverka jäv eller andra personbundna aspekter.  

Signerbara rapporter med BankID

I version 3.15 lanserades en ny rapportstandard som bygger på samma smarta arkitektur som SBS Managers ansökningsblanketter. Denna förändring grundlade möjligheten att erbjuda flera smarta funktioner. Denna gång adderas möjligheten att hantera signaturer av rapporter baserat på BankID. 

Vill du boka in din uppdatering eller ta del av fullständiga release notes? Välkommen att kontakta vår Sales Manager Jonas Karlberg.