blogg

Digitala gymnasieansökningar hos Svenska Skolan i London

Svenska skolan i London har tagit steget att digitalisera sina gymnasieansökningar med hjälp av SBS Manager™.

Digitala gymnasieansökningar hos Svenska Skolan i London

Svenska skolan i London grundades 1907 och har en lång tradition av att utbilda svenska elever i London. 1976 invigdes den nuvarande skolbyggnaden i Barnes där numera för- och grundskola är lokaliserade. Gymnasieskolan finns i Richmond på American International University in London. Skolan erbjuder undervisning på alla stadier, från förskolan till gymnasium.

Digitala gymnasieansökningar

Att digitalisera ansökningarna är ett naturligt steg i effektivisering av en skolverksamhet. Ansökningar till gymnasiet innehåller många faktadelar då eleverna ofta inackorderas och vårdnadshavare behöver involveras i processen.

Ansökningsprocessen blir effektiv och kvalitativ, tillgängligheten hög för alla parter och ledtiderna korta. SBS Manager™ sköter dessutom automatiskt om personuppgiftshanteringen i ansökningar som inte beviljas och därmed inte längre är av vikt för organisationen.

Vi hälsar Svenska Skolan i London välkomna till SBS Manager™!

Vill du veta mer om hur en digitalisering kan gå till är du varmt välkommen att kontakta oss.