blogg

DIGG – ny myndighet och ny lag för digital tillgänglighet

Är du liksom vi intresserad av den digitala utvecklingen i Sverige? Då vill vi tipsa om att hålla ett litet öga på DIGG, Myndigheten för digital förvaltning.

DIGG – ny myndighet och ny lag för digital tillgänglighet

Bland annat presenteras den nya lagen om tillgänglighet till digital offentlig service som trädde i kraft den 1 januari 2019. Lagen ska leda till att digital offentlig service blir mer tillgänglig och ställer krav på att webbplatser och mobila applikationer ska vara möjliga att uppfatta, vara hanterbara, begripliga och robusta.

De som berörs av lagen är myndigheter, landsting, kommuner och andra aktörer som klassas som offentligrättsliga organ.

DIGG har som uppdrag att se till att lagen får genomslag och om du på något sätt är berörd av lagen kan det alltså vara en bra källa till mer information. Utöver att bevaka ny lagstiftning är DIGGs syfte i stort att fungera som en katalysator för digitaliseringen i det offentliga Sverige. Sedan flera år tillbaka har regeringen uttalat ett mål om att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. En effektiv och innovativ offentlig sektor är av stor betydelse för Sverige.

Mer om vad som är på gång i den digitala offentligheten hittar du på DIGGs egen webbplats.