blogg

Sverige i topp gällande digital delaktighet

Sveriges mål är att bli bäst i världen på digitalisering. Och det går bra – i synnerhet sett till de som tidigare varit icke-digitala. Sverige har nu bland de minsta klyftorna i världen när det kommer till digital delaktighet.

Sverige i topp gällande digital delaktighet

Sveriges regering har satt ett högt övergripande mål i digitaliseringspolitiken; Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. I globala jämförelser betraktas redan Sverige som ett av världens ledande länder när det gäller digitalisering. Enligt OECD är Sverige exempelvis ledande i användningen av digital teknik och har mindre digitala klyftor än de flesta andra länder. Det framkommer i OECDs utvärdering av hur myndighetssverige hanterar digital teknik för att effektivisera och utveckla sin verksamhet, beställd av finansdepartementet.

88 procent delaktiga

Majoriteten av befolkningen känner sig delaktiga i det digitala samhället. Hela 88 procent svarar att de känner digital delaktighet varav 27 procent svarar helt och fullt, 41 procent till stor del vilket sammantaget ger 69 procent, och 20 procent att de endast känner sig lite delaktiga. De som inte alls känner någon digital delaktighet alls utgör 9 procent. Detta ligger i linje med föregående år. Det finns också 3 procent som svarar att de inte vet om de känner sig delaktiga eller ej, vilket kan tyda på att det finns en otydlighet i begreppet ”det digitala samhället”.

Teknik och tillgänglighet 

En slutsats som ligger nära till hands är att denna positiva utveckling är ett resultat av att befolkningen dels har god tillgång till tekniken men också att tekniken anpassats och gjorts användarvänlig nog för att komma den stora merparten tillgodo. Det ställs numera krav på e-tjänsters tillgänglighet och myndigheterna jobbar hårt för att förflytta sina verksamheter till den digitala arenan. Att ha en smart telefon är idag detsamma som att ha tillgång till den digitala världen. Självklart ska målet vara att samtliga ska känna digital delaktighet, men att låta bli att digitalisera av rädsla för att tappa en analog målgrupp kan nog konstateras vara en obefogad farhåga idag.   

Källa: Svenskarna och Internet 2019