blogg

Smartare rapporter och utökade kontrakt i SBS Manager 3.15

I dagarna har den nyaste versionen av SBS Manager blivit klar för leverans. I 3.15 har bland annat rapporterna blivit smartare, funktionalitet för externa bilagor i kontrakt tillkommit och egenkomponerade brev blivit möjliga att masshantera. 

Smartare rapporter och utökade kontrakt i SBS Manager 3.15

I december färdigställdes den senaste versionen av ansökningssystemet SBS Manager och nu är den klar för leverans.

Smartare teknik bakom rapporterna

I denna versionen bygger rapporterna på samma smarta teknik som SBS Managers ansökningsblanketter. Det ger en användarupplevelse som återkopplar till den sökande i realtid genom bland annat teckenräkning och validering i inmatningsfälten. Det nya rapportformatet kan också automatiskt återge en ansökt och beviljad budget i rapporteringsformat baserat på det som den sökande specificerade i sin inlämnade ansökan, oavsett om budgeten har fasta eller dynamiska fält. Balansen i budgeten visas också automatiskt i en avstämningskolumn vilken ökar tydligheten för såväl sökande som administratör. 

Externa bilagor till kontrakt

I kontrakten har det tillkommit funktionalitet för att hantera bilagor i PDF-format. Det möjliggör hantering av historiska kontrakt vid import, underskrifter från parter som inte har BankID och externa bilagor som genererats utanför plattformen. Bilagorna inkluderas vid utskrift av kontrakt och signeras tillsammans med kontraktet.

Masshantera egenkomponerade brev

En ytterligare efterfrågad funktion som tillkommit är möjligheten att skriva egna brev vid masshantering. Funktionen har funnits i tidigare versioner men endast erbjudits för enskilda ansökningar. Vidare har förbättringar och ny funktionalitet tillkommit i bland annat bedömningar, blanketter och rekvisitioner. 

Vill du ta del av alla nyheter och fullständiga release notes för senaste versionen? Välkommen att kontakta vår Sales Manager Jonas Karlberg så berättar han mer.