blogg

Säkrare och smidigare budgetrapportering i nytt rapportformat

Budgetrapportering har i senaste versionen av SBS Manager synkroniserats med den faktiska budgeten i ett beviljat anslag. Högre relevans och enklare hantering är resultatet.

Säkrare och smidigare budgetrapportering i nytt rapportformat

I SBS Manager 3.15 har stort fokus lagts på att utveckla stödet för återrapportering av beviljade bidrag. Tidigare har det vid rapportering krävts att den sökande själv redogör för de budgetår som anslaget omfattar och rapporteringen har baserats på fasta budgetposter. I den nya rapportfunktionen återges allt detta med automatik snyggt fördelat i budgetår och de budgetområden som de facto beviljades, vilket avsevärt höjer relevansen i rapporten. Rapporteringsformatet kan dessutom, utöver det som den sökande specificerade i sin ansökan,  tillåtas arbeta med dynamiska fält för att redogöra detaljerat för var överskjutande medel använts om de faller utanför de tänka budgetramarna.  

Budgetrapportering med avancerad avstämning

I en avstämningskolumn kan man enkelt kan se hur utfallet balanserar mot det beviljade beloppet per budgetpost. Budgetrapporteringen kan baseras på enskilda eller flera budgetår per rapport för de fall där verksamheten tillämpar delrapportering och slutrapportering eller endast en slutgiltig rapport. Samtidigt kan även budgetår som rapporterats tidigare återges som referens för den sökande och administratören. Uppföljningen blir mer korrekt och dessutom betydligt enklare för både rapportör och mottagande administratör.

Utöver denna nya funktionalitet har rapporterna också fått flera andra tekniska förbättringar. Bland annat kan de sökande nu få omedelbar återkoppling i form av teckenräkning och validering i blanketternas inmatningsfält.

Läs mer om SBS Manager 3.15 eller kontakta vår Sales Manager Jonas Karlberg för att få veta mer om de senaste nyheterna om systemet.