blogg

Nya uppdrag från SKL

SKL har tidigare valt att digitalisera flera verksamhetsområden med SBS Manager™. Nästa projekt heter ÖK14 och SBS Manager™ fortsätter som plattform även där.

Nya uppdrag från SKL

Nya kunder är självklart glädjande, men minst lika glada blir vi över sådana här återkommande förfrågningar från befintliga uppdragsgivare.

Föregångaren till detta projekt, ÖK13, pågick under 2013 och nu står det klart att det blir en fortsättning. Det är Sveriges kommuner och Landsting som tillsammans med Socialdepartementet driver satsningen om stöd till riktade insatser för att förbättra vården och omsorgen för barn och unga med psykisk ohälsa och personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik.

Med SBS Manager™ samlas enkäter från alla Sveriges kommuner och landsting in digitalt. Sammanställningen och bearbetningen av resultatet kan naturligtvis också skötas i systemet – enkelt, effektivt och säkert.

Vi tackar SKL för det fortsatta förtroendet!