SBS Manager™

Digital sponsring hos Sparbanken Skåne

Nu visar SBS Manager™ upp sin bredd ytterligare genom att ta sig an ännu ett användningsområde – digitala sponsringsprocesser.

Digital sponsring hos Sparbanken Skåne

Det är Sveriges nya storbank Sparbanken Skåne som är först ut att digitalisera sin sponsringsprocess med SBS Manager™. Manuella tidskrävande processer med stora risker för fel i hanteringen låg till grund för beslutet att låta det digitala systemet göra jobbet.

Banken ser stora fördelar både för den som söker sponsring och för sin egen process. Att skapa ett eget användarkonto där man kan spara sin ansökan, bifoga filer och följa ärende ända fram till besked ger den sökande inblick i hela skeendet.

För banken är en av de största vinsterna tidsbesparingen. Ett digitalt flöde snabbar på alla moment och höjer även säkerheten i processen då risken för felkällor minimeras. Att pappershögar och posthantering försvinner är dessutom en angelägen miljövinst.

Administrativt innebär en digitalisering att man kan avskaffa en omständlig manuell fakturaprocess och dessutom få en betydligt enklare och säkrare uppföljning av utdelade sponsorpengar.

Läs mer om SBS Manager™ eller kontakta oss för att veta mer om hur det kan effektivisera dina ansökningsprocesser.

Ämnen

Sponsring