blogg

Social bidragsgivning förenklas med realtidsuppslag

Många stiftelser, organisationer och myndigheter villkorar sina anslag och bidrag med exempelvis inkomsttak. Genom att kunna inhämta uppgifter om inkomster, engagemang och övriga tillgångar i realtid underlättas processen inom social bidragsgivning för såväl handläggare som sökande.

Social bidragsgivning förenklas med realtidsuppslag

SBS Manager integrerar med de flesta publika register såsom Folkbokförings-, Bolags– och Organisationsregistret men även Skatteverket, Lantmäteriet med flera. Information kan säkerställas i realtid avseende identiteter, geografisk plats, inkomster, ansvar i bolag och mycket mer. Allt sker genom en enkel inmatning av ett organisations- eller personnummer vilket ger den sökande en hög servicegrad och organisationen en trygghet och ett kvalitativt beslutsunderlag.

Vanligt med inkomsttak i social bidragsgivning

Informationen går även att tillämpa som villkor vid exempelvis social bidragsgivning där ett inkomsttak ofta är av vikt. När det kommer till stiftelser är i många fall inkomsttaket ett krav för att sökande och bidragsgivaren inte ska upptaxeras. Detta säkerställs genom inhämtning av den deklarerade inkomsten av tjänst, kapital eller övriga inkomster/bidrag. Övergår inkomsten den kravställda nivån kan ansökan automatiskt stoppas och den sökande informeras om anledningen. Effektivt, enkelt och tydligt för alla.