blogg

Digitaliseringen fortsätter hos SKL

SKL har tidigare valt att digitalisera flera verksamhetsområden med SBS Manager™. Nästa projekt heter ÖK 16 och SBS Manager™ fortsätter som plattform även där.

Digitaliseringen fortsätter hos SKL

För fjärde året i rad har vi glädjen att få leverera SBS Manager™ till SKL. Det är Sveriges Kommuner och Landsting som tillsammans med Socialdepartementet driver satsningen om stöd till riktade insatser för att förbättra vården och omsorgen för barn och unga med psykisk ohälsa och personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik.

Med SBS Manager™ samlas enkäter från alla Sveriges Kommuner och Landsting in digitalt. Sammanställningen och bearbetningen av resultatet kan naturligtvis också skötas i systemet – enkelt, effektivt och säkert.

Vi tackar SKL för det fortsatta förtroendet!