blogg

Digital delaktighet – “Målet är att få med alla på tåget”

- Vårt mål är att skapa en smärtfri övergång till det digitala och få med alla på digitaliseringståget. Det säger Åsa Hallén Andersson, VD på UtbildningsForum i Skåne som erbjuder kurser i digitala samhällsfunktioner.

Digital delaktighet – “Målet är att få med alla på tåget”

Sverige är ett av världens ledande länder när det gäller digitalisering. Vi har högre digital delaktighet än de flesta andra länder, men det innebär inte att utanförskap inte existerar. Även om majoriteten är uppkopplad så visar en undersökning att äldre, lågutbildade och låginkomsttagare riskerar ett digitalt utanförskap. För att minska klyftorna pågår insatser för att nå ökad digital delaktighet på flera plan såväl via regeringen, offentliga och privata aktörer. 

Kompetens och trygghet

Utbildningsforum i Skåne är en av aktörerna som kontinuerligt jobbar för att öka den digitala kompetensen. De erbjuder kostnadsfria kurser och utbildningar med fokus på de digitala samhällsfunktioner som idag blivit vardagsmat. Stor vikt läggs också på hur man agerar för att känna sig trygg med tekniken och på nätet. Det finns inriktningar mot bland annat ekonomi, bostadsaffärer eller helt enkelt hur man använder digitala verktyg som telefoner och läsplattor.

Målet är en smärtfri övergång

Åsa Hallén Andersson är VD och berättar om verksamheten: 
— Vi drog igång 2016 i samband med att Sparbanken Skåne skulle bildas. Det pågick en ökad digitalisering i samhället  och vi såg att kunder generellt inte hängde med. Det hände för mycket på för kort tid helt enkelt. Vårt mål är att skapa en smärtfri övergång till det digitala och få med alla på digitalisersingståget. Alla har inte haft samma möjlighet att lära eller tillgång till teknik. Förväntan om att det är via den vi allt mer ska nyttja samhällets tjänster riktas däremot mot alla.

Generationerna samverkar

UtbildningsForum Skåne AB är ett helägt dotterbolag till Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta. Sparbanksstiftelserna 1826 och Finn är delfinansiärer till UtbildningsForums verksamhet som främst riktar sig till kunder i Sparbanken Skåne men, alla är välkomna. En del av kursledarna består av bankpersonal som gått i pension men med önskan om att ändå vara kvar i arbetslivet. 

– Erfarna kollegor från banken är en värdefull arbetskraft som varit med, har förståelse och kunskap om hur bl.a bankbranschen har förändrats under åren. De besitter dessutom högt förtroendekapital och har ett brett socialt nätverk. Vi har parallellt kompletterat med yngre medarbetare med teknisk kompetens. Kombinationen har varit klockren och bidrar i kurssammanhangen till förståelse över generationsgränserna. 

Över 100.000 deltagare

Efterfrågan har enligt Åsa varit stor och enormt uppskattad. I höstas passerade antalet deltagare 100 000. Responsen bland deltagarna har varit väldigt positiv och resultatet likaså. Då verksamheten främst riktat sig mot Sparbanken Skånes kunder visar mätningarna att antalet aktiva användare ökat med ca 25 % på 4 år. Generellt ser hon att utvecklingen gått framåt och lägstanivån har höjts. 
— Det är en annan nivå på deltagarna nu jämfört med tidigare, Teknikanvändandet har till viss del normaliserats. Användarvänligheten har blivit bättre och prisbilden nyanserats.

Internationell uppmärksamhet

Framgången har inte bara visat sig bland deltagare i närområdet. Insatserna har imponerat och inspirerat även på ett internationellt plan. 
— När verksamheten varit igång under drygt 1 år kontaktades vi av EU-kommissionen i Bryssel. De hade uppmärksammat våra insatser och imponerades av de samhällsansvar vi tog. Vid den tidpunkten var det generellt inte många insatser som gjordes för att höja den digitala kunskapen. Kommissionen ville framhäva oss som ett ett gott exempel och uppmana fler länder att ta samma initiativ. Av samma anledning deltog vi på en av EUs kongresser och berättade om vår verksamhet, tillvägagångssätt och den effekt den dittills hade fått. Både roligt och smickrande.

Mer om UtbildningsForum AB finns att läsa på deras egen webbplats.